Sunday 21-04-2019
HQC 1420 10 (0.71%)
Open Price 1410
Highest 1430
Trading volume 703,080
Total value 997,000,000
Buy redundancy 581,800
832019

 

 

 

 

NỘI DUNG TRANG KHÔNG TÌM

THẤY VUI LÒNG KIỂM TRA LẠI

 

 

 

 

Hide